Fundacja

 Ty masz talent my tworzymy warunki, byś mógł go rozwinąć.

Celem fundacji jest:

1. Stworzenie warunków do rozwoju pasji i zainteresowań dzieci pochodzących z rodzin i środowisk dysfunkcyjnych.
2. Kształtowanie nawyków zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego dla tych dzieci.
3. Organizowanie zajęć sportowych w celu wdrażania tych dzieci do zasad wychowawczych i społecznych oraz wyboru przez nie pozytywnych wartości.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizację i prowadzenie szkolenia w sambo zawodniczek i zawodników,
2) Organizację i prowadzenie szkolenia w judo, samoobronie, sumo, jako dyscyplin uzupełniających wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3) Czuwanie nad należyty poziomem etycznym zawodniczek i zawodników,
4) Udział w systemie współzawodnictwa sportowego
5) Organizowanie obozów sportowych i zawodów sportowych
6) Prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
7) Szkolenie i doszkalanie: kadry trenerskiej, sędziów we współpracy z innymi organizacjami
8) Współpracę innymi organizacjami stowarzyszeniami oraz instytucjami

Nr konta naszej fundacji: 5316 0014 6218 2429 3490 0000 01

Podaruj 1% podatku

Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście, komu przeznaczyć swój bezcenny 1%. Pomagamy przez sport, ratując dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.